Máy co – Cuộn màng

  • Máy cuộn màng trên ALD-350B

    Availability: In stockOut of stock

    Máy cuộn màng trên; Máy đóng gói tự động đa năng; Máy đóng gói đa năng; Máy đóng gói tự động; Máy đóng gói thực phẩm tự động; Máy đóng gói dược phẩm tự động; Máy đóng gói đồ dùng tự động; Máy đóng gói nguyên liệu.